سلام :) دسته گل عظیمی به آب دادم و خونه ام رو عوض کردم و اومدم اینجی :) همه دوستامو گم کردم متاسفانه و به همین زودیا پیداشون میکنم. خاک بر سرم ولی :| اما از طرفی خوب شد چون می خواستم اون وبلاگ قدیمیه رو بکوبم از نو بسازم که حسش نبود ریلی :| 

   نمیدونم این ویروس مسخره چیه که گرفتم و به همه هم منتقل کردم ^-^ و چنین شد که مدرسه در بدترین روز هفته پیچونده شد *-* جغرافی ، رسانه :| ، شیمی ، دینی :| 

  زنگ زد تا قبل از اینکه کلاسم دیر شه حرف زدیم. صداش ذوق داشت. انرژی گرفتم. 

  ولی نشد کلاسو بپیچونم :|

  گوش کنید.