سلام پاتریکم، سمپادیم، عینکیم، بیوتیفولم، دندونپزشکم، بهارم، عکاسم، نویسنده ترینم، موبلند بیشورم که الان کوتاشون کردی، دایرکت بازم، معدل مرزیم، وحشی بافقیم، مای اوری ثینگ خلاصه، تولدت مبارک... خیلی هم مبارک... اندازه لپات اندازه خنگ بازیات اندازه مهربونیات اندازه همه دلتنگی های آنیت، اندازه همه غم های کوچیک بزرگ دلت، اندازه تار تار موهات، اندازه تمام سلولای بدنت، خوشحالم از داشتنت، بهت افتخار میکنم و مرسی که بهار منی. تولدت مبارک رفیق ❤