کافیست یک عدد دایی وحشی داشته باشیم :| کله سحر بیدار میکنه آدمو :| بابا اصن منطقی نیست کسی رو که تا 4 صبح بیداره ساعت 8 صبح بیدار کنن به ولله :| 

 روزا با دید و بازدید و آجیل و پرتقال و شیرینی نخودی (همسرم) میگذره و به دریا و جنگل ختم به خیر میشه :| 

 و همیشه آندرومدایی وجود داره که حساسیت داشته باشه به اب شمال :| و بدنش شبیه سگ خالدار جوش جوشی بشه و بخاره :| خدایا شفای عاجل :| 

 با اینکه هرروز به طرز دردناکی می بینمش و تموم اتفاقات پیش روی زندگیش داره فاش میشه و من دارم میمیرم ولی به روی خودم نمیارم :) قسمت من نبوده... هیچوقت! به این فکر میکنم که شایسته بیشتر از اینام... ولی یه سری چیزا رو که میبینم همه چی خراب میشه باز... ولی بیخیال... دیگه نمیخوام به کسی جز خودم اهمیت بدم :))