امسال تابستون میخوام یه ساز یاد بگیرم.. و هییییچ پیشینه قبلی هم  در این مورد ندارم.. گیتار کمتر و سنتور و دف و تنبک علاقم بهشون بیشتره. سنتور به شدت سخته و الان برام زوده. حقیقتش می ترسم زده شم . از این گذشته یاد گرفتن اصول و قواعد نت و ایناش خودش کلی طول می کشه. سازهایی که سرو کارشون با نت و ایناس نه. خودم ترجیحم به دفه. ولی یوخده سر و صدا داره. ما هم آپارتمانمون جوریه که نفس می کشی همه میفهمن :| چی کار کنم ؟ ~-~