راستش تاریخ پستا رو می بینم... همش مال دوران امتحاناته... ینی خاک بر سرم که انقد عاشق درس و مدرسم!

 معدل ترم دومم 19.34 شد. خوب نیست ولی برا کسی که معدل ترم یکشو 19.00 شده و تمام طول سال (تا عید) میزون پیزون نبوده خوبه فکر کنم. ولی اقا... به همه دوستام حداقل 1.5 نمره ارفاق شده حالا به من بدبخت هیچی ارفاق نکردن :|| 4 تا درس تخصصیم همشون شدم 18.75.. لامصبا میمردین میدادین 19؟ اه :||

 قراااااااااره تابستون درس بخونم! (3 بار :))