درد اون کودک ، اسارت بود ، تفنگ بود ، نگاه دشمن بود ، چی بود که این جمله رو گفت نمیدونم

ولی 

درد من اینه که "ایران" افتخارمونه؛ وطنمونه؛ من بارها سعی کردم کشور دیگه ای رو دوست داشته باشم 

ولی

حسی که سرود ملی وطنم برام ایجاد میکرد رو حتی یک هزارمش سرود کشور دیگه ای برام ایجاد نکرد

ایران

افتخارمونه 

ولی

کسایی هستن

هستن کسایی که دارن لگدمالش میکنن

ایران 

شاید فقط یه اسم باشه

یه کلمه

کنار هم قرار گرفتن پنج واژه

اون چیزی که داره لگدمال میشه

قلب

و وجود هشتاد میلیون "انسانه"

ای کسایی که سرنوشتامونو گرفتید تو دستاتون مچاله می کنید

به کجا کشیدید ایرانو

ایرانیو

که دنیا باهاش دشمنه؟؟

این شاید خوب باشه

شاید بگید نشون از موفقیتامونه

ولی

درد بدتر اینه که موفقیتا رو ندیدن

یا دزدیدن

یا سرکوب کردن


#بسازیم_ایرانو_خونَمونه_خونِمونه