امروز داشتم می رفتم کلاس.. بابام رسوندم... کلا اعصاب نداشت -_- منم لب و لوچه آویزوون، اخما تو هم، عصبی! 

داشتم میگفتم حالا که ده دیقه زود اومدم بجا اینکه برم تو کلاس قفس طور بشینم و با بچه ها رسما چرت و پرت بگم، وایمیسم بیرون و بقیه کتابمو میخونم. (کتاب زوری!!)

وارد حیاط موسسه شدم دیدم یکی جیغ زد از اون بالا شالاپی افتاد تو بغلم. وقتی دیدمش یه جیغ دیگه خودم کشیدم و سفت بغلش کردم و شروع کردیم فحش دادن (دلتنگی فشار اورده بود :| ) .. بعد یهو دیدم یکی صدام میزنه از کنارش .. یه جیغ دیگه یه بغل دیگه :)) خلاصه ادم حالی میکنه رفقای قدیم و جدیدشو بااااهم می بینه :))) 

 این ترمم با 91 پاس شدم. خیلی عجیبه! چون هرچی سخت تر می شه و امتحانارو بدتر می دم نمره بهتری می گیرم! (اسپشیال گرل)