من رو معمولا با وجود اینکه کلی کتاب دارم و وقت خالی اگر بکشن کتاب نمی خونم. دوست دارما ولی حسش نیست :| 

اما کافیه در مضیقه باشم. مثلا کلاس زبان... وقتی داره گرامر درس میده... نه تنها کتاب می خونم بلکه با دقتی هرچه تمام تر نقد و تحلیل های وارد بر کتاب رو هم می خونم.


 فقط اینکه از 23 ام باید برم مدرسه و یه میلیون هم شهریه می گیرن :| خدایا کوشی پس بیبی؟؟