اجبار ازدواج اجباری و چادر و پوشش و مدرسه و این لوس بازیا همه کشکن.

اجبار فقط اینکه یه آدمو به جرم لاغر بودن مجبور می کنن دستشو تا ته بکنه تو چاه توالت که کلیدو در بیاره! 

اصلا نمی خوام راجع بهش حرف بزنم -___________-

ولی بدانید و آگاه باشید من دقیقا همون دختر روزای سختم و خاک بر سرم :|