امروز کلا فاینال بر مدار تقلبایی که توی جامدادیم بود و هم چنین وجود پاک و مقدس مریم گذشت :)) خب وژدانا این که چرا رئیس جمهورای آمریکا کجا زندگی می کنن و چرا سگ همراهشونه به من چه؟ :| مرگ بر این سیستم آموزشی :|

 بعد کلاس دیدم مریم صدام می کنه. گفتم یا خدا :| الان می اد می کوبه تو صورتم می گه غلط کردی فلان سوالو از رو من نوشتی... دیدم بغلم کرده میگه میخواد بره و فلان و اینا... مردم خلاصه :|

 من تو کار تقلب و اینا نیستما زیاد :| این دفعه سه جلسه غایب بودم رسما خنگ می زدم :))