های گایز :)) 

+ نمی دونم چی چی بگم واقعا دستم نه به نوشتن می ره نه به مرور... ولی خب دیروز که خنثی ترین اول مهر زندگیم بود. امروزم چرت بود حس می کنم چون همش استرس عربی رو داشتم و دارم :| امتحان کل لغتای پارسال می خواد بگیره و منم کتاب ندارم D: از اون ورم که مُرده خوابم واقعا :| و فکرِ اینکه ناهار فردام مرغه و باید تا 5 مدرسه باشم و بعدش تا 9 کلاس زبان شدیدا رو اعصابمه -_- 

+ باز مثل خاک بر سرا میز اول نشستم D: 

+ اهنگ I don't wanna live forever از زین و تیلور رو شنیدین؟ یه جاش هست زین صداشو نازک می کنه. تصور کنید درس چرتی مثل محیط زیستتون با معلمیه که بالا سرتون مثل زینه صداش. چه حسی دارید؟ :)))) ما هم برای اینکه حرصشو در اریم اسم گروه پژوهشیمونو گذاشتیم پلنگ :)) کلاس پکید :)))) بعد گفت پلنگِ چی؟ ما هم گفتیم پلنگ ایرانی :)))) 

البته تقصیر خودش بودا ما اول گذاشته بودیم هفت اقلیم. بعد می گفت یه صفت هم باید بهش بدین. ماهم عوض کردیم پلنگ شدیم خلاصه :))

+ مجبورم کنید بیام بنویسم اینجا. واقعا مغزم پکیده. 

+ یه معلم داریم شبیه ادله :))) نی نی داره :))))

+ دیروز تو کلاس زبان یه ملخ اومده بود :| اول فکر کردیم پشه س، بعد گفتیم پروانه س، بعد گفتم نه پشه مالاریاست :| بعد من دیدم چه بد رنگه جیغ زدم ملخهههههههه :| اولای کلاس بود؛ جاتون خالی دو ساعت کامل جیغ زدم :)))) 

+ پسرِ بوفه دارمون هم می اد تو بوفه. دبیرستانیه فکر کنم. دم بوفه وایمیسم هرکی از دوستام می خواد بیاد تو میگم مقنعه توووو سرتتتت کننننن. غیرتی کی بودم؟ :))))

+ لژ کفشمم از پشت گیر کرد به پله ها؛ نزدیک بود به لقا الله بپیوندم؛ نشد خلاصه.